24 Th06 2019
SSPM đủ điện kiện vận hành nhà chung cư

SSPM đủ điện kiện vận hành nhà chung cư

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản – Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 04/2016/SSPM-CV ngày 30/5/2016 của Công ty cổ phần Quản lý Bất động sản Nam Sài Gòn kèm hồ sơ đề nghị thông báo đủ điều kiện để thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định của Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng về

Đối Tác