topazsetop-1473664216

SSPM đủ điện kiện vận hành nhà chung cư

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản – Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 04/2016/SSPM-CV ngày 30/5/2016 của Công ty cổ phần Quản lý Bất động sản Nam Sài Gòn kèm hồ sơ đề nghị thông báo đủ điều kiện để thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định của Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng về

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản – Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 04/2016/SSPM-CV ngày 30/5/2016 của Công ty cổ phần Quản lý Bất động sản Nam Sài Gòn kèm hồ sơ đề nghị thông báo đủ điều kiện để thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định của Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Sau khi kiểm tra hồ sơ do Công ty cung cấp và đối chiếu với quy định tại Điều 28 của Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản thông báo Công ty có đủ điều kiện để thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định của Thông tư này./.
Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 124/QLN.

http://www.quanlynha.gov.vn/Desktop.aspx/Tin_tuc-Su_kien/Tin-tong-hop/892459841-942-20160610-Khu_vuc_Thanh_pho_Ho_Chi_Minh/

1 Comments


  1. F49WS6HQQO www.yandex.ru

    Trả lời

Trả lời

Đối Tác