BỘ PHẬN CÂY XANH: CAM KẾT MÔI TRƯỜNG SỐNG XANH VÀ BỀN VỮNG

Bộ phận cây xanh tại Công ty Quản lý Bất động sản Nam Sài Gòn SSPM có vai trò quan trọng trong việc duy trì và phát triển môi trường sống xanh - sạch - đẹp cho cộng đồng cư dân. Với sứ mệnh bảo vệ và phát triển hệ sinh thái trong các khu đô thị.

  1. Chăm sóc cây cảnh và cây xanh: Bộ phận cây xanh có trách nhiệm chăm sóc các loại cây cảnh, cây công viên và cây ven đường trong các khu đô thị do công ty quản lý, bao gồm tưới nước, cắt tỉa và bảo dưỡng định kỳ để đảm bảo cây luôn phát triển mạnh mẽ và tạo ra không gian xanh mát cho cư dân.

  2. Quản lý hệ thống tưới nước tự động: Để tiết kiệm tài nguyên và đảm bảo cây được cung cấp đủ nước, bộ phận cây xanh thường xuyên giám sát và điều chỉnh hệ thống tưới nước tự động trong các khu vực công cộng và cây xanh của công ty.

  3. Xây dựng và bảo trì khu vườn, công viên: Bên cạnh việc duy trì, bộ phận cây xanh cũng tham gia vào việc xây dựng các khu vườn và công viên mới trong dự án phát triển bất động sản. Bộ phận đảm bảo rằng mỗi khu vườn, công viên đều được thiết kế và bảo quản một cách cẩn thận để tạo ra không gian sống xanh an lành và thoải mái cho cư dân.

  4. Phát triển các chiến lược bảo vệ môi trường: Bộ phận cây xanh thường đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển các chiến lược và chương trình bảo vệ môi trường, bao gồm việc sử dụng các loại cây phù hợp với điều kiện địa phương, tối ưu hóa việc sử dụng nguồn nước và năng lượng trong việc duy trì cây xanh.

  5. Tư vấn và hỗ trợ cộng đồng: Bộ phận cây xanh cũng đảm nhận vai trò tư vấn và hỗ trợ cộng đồng về các vấn đề liên quan đến cây xanh, từ việc chăm sóc cây cảnh trong nhà đến việc trồng cây mới trong khu vực cộng đồng.

Đối Tác