topazsetop-1473664216

Giấy phép xây dựng theo giai đoạn: Chi tiết quy định và thủ tục

Giấy phép xây dựng theo giai đoạn là một hình thức cấp phép xây dựng mới được quy định trong Luật Xây dựng 2014, mang đến nhiều lợi ích cho chủ đầu tư và nhà thầu thi công. Bài viết sau của SSPM sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về quy định cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn, cũng như thủ tục xin cấp đầy đủ và chính xác, giúp bạn dễ dàng hiểu và áp dụng trong thực tế.

Giấy phép xây dựng theo giai đoạn có nghĩa là gì?

Theo Điều 3 Luật Xây dựng 2014, định nghĩa giấy phép xây dựng theo giai đoạn như sau:

Giải thích từ ngữ
___
17. Giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để thực hiện việc xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình.
18. Giấy phép xây dựng có thời hạn là loại giấy phép xây dựng cấp cho công trình hoặc nhà ở riêng lẻ, có thời hạn nhất định theo kế hoạch quy hoạch xây dựng.
19. Giấy phép xây dựng theo giai đoạn là giấy phép được cấp cho từng phần của công trình hoặc từng công trình trong dự án khi thiết kế xây dựng của công trình hoặc dự án chưa hoàn thành.
___

Như vậy, giấy phép xây dựng theo giai đoạn là loại giấy phép được cấp cho từng phần hoặc từng công trình của một dự án khi thiết kế tổng thể của công trình hoặc dự án đó chưa hoàn tất.

Giấy phép xây dựng theo giai đoạn được cấp cho từng phần hoặc từng công trình của dự án

Giấy phép xây dựng theo giai đoạn được cấp cho từng phần hoặc từng công trình của dự án

Cấp phép xây dựng theo giai đoạn: Quy định chi tiết từ Luật Xây dựng 2014

Luật Xây dựng 2014 (được sửa đổi bởi khoản 30 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020) quy định chi tiết về việc cấp phép xây dựng, trong đó có quy định về giấy phép xây dựng theo giai đoạn. Theo Điều 89 Luật Xây dựng 2014:

Giấy phép xây dựng được chia thành 4 loại:

 • Giấy phép xây dựng mới
 • Giấy phép sửa chữa, cải tạo
 • Giấy phép di dời công trình
 • Giấy phép xây dựng có thời hạn

Công trình được cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn khi đã có thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của từng giai đoạn được thẩm định và phê duyệt theo quy định.
Đối với dự án đầu tư xây dựng có nhiều công trình, giấy phép xây dựng có thể được cấp cho một, một số hoặc tất cả các công trình thuộc dự án, tùy theo yêu cầu thi công và đảm bảo các yêu cầu về điều kiện, thời hạn cấp giấy phép xây dựng và yêu cầu đồng bộ của dự án.

Công trình nào được miễn giấy phép xây dựng?

Theo khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng 2014 (sửa đổi bởi khoản 30 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020), các công trình được miễn giấy phép xây dựng bao gồm:

 1. Công trình bí mật nhà nước và công trình xây dựng khẩn cấp.
 2. Công trình thuộc dự án sử dụng vốn đầu tư công, được Thủ tướng Chính phủ hoặc người đứng đầu cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, các bộ và cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp phê duyệt đầu tư xây dựng.
 3. Công trình xây dựng tạm theo quy định tại Điều 131 của Luật Xây dựng.
 4. Công trình sửa chữa, cải tạo bên trong hoặc sửa chữa, cải tạo mặt ngoài không tiếp giáp đường trong đô thị, không thay đổi công năng sử dụng, không ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực và an toàn, phù hợp quy hoạch xây dựng được phê duyệt, đảm bảo yêu cầu an toàn phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường.
 5. Công trình quảng cáo không cần giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về quảng cáo và công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động theo quy định của Chính phủ.
 6. Công trình xây dựng nằm trên địa bàn hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên, công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị phù hợp với quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch kỹ thuật, chuyên ngành được phê duyệt.
 7. Công trình xây dựng đã được cơ quan chuyên môn thông báo kết quả thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở, đáp ứng điều kiện về cấp giấy phép xây dựng theo quy định.
 8. Nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hoặc dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt.
 9. Công trình cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn dưới 7 tầng, không thuộc khu vực có quy hoạch đô thị, khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn được phê duyệt; và công trình cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở miền núi, hải đảo không thuộc khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa.

Với những thông tin chi tiết về quy định cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn và thủ tục xin cấp được cung cấp trong bài viết trên của SSPM, hy vọng bạn đã có được kiến thức đầy đủ để áp dụng cho công trình của mình. Việc xin cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian, chi phí và đảm bảo tiến độ thi công công trình hiệu quả.

0 Comments

Trả lời

Đối Tác