topazsetop-1473664216

Giải mã "vùng xám" trong quản lý, vận hành chung cư: Khi nào có lời giải?

Trong bối cảnh đô thị hóa ngày càng phát triển, các khu chung cư trở thành lựa chọn phổ biến cho nhiều gia đình. Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng về số lượng, việc quản lý và vận hành chung cư cũng nảy sinh nhiều bất cập, hình thành nên những "vùng xám" trong quản lý. Những vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của cư dân mà còn tạo ra thách thức lớn cho các ban quản lý và chính quyền địa phương. 

Tình hình quản lý và vận hành chung cư tại Khánh Hòa

Ngày 17-5, ông Trần Hòa Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đã chủ trì một cuộc họp để nghe Sở Xây dựng báo cáo về tình hình chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng và vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo, toàn tỉnh Khánh Hòa có tổng cộng 47 chung cư phải thành lập Ban quản trị, tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chỉ có 42 chung cư đã thành lập được Ban quản trị. Năm chung cư còn lại vẫn chưa thực hiện do đang trong quá trình xây dựng hoặc tổ chức hội nghị nhà chung cư nhưng không đạt đủ 50% cư dân tham dự, dẫn đến việc chưa thể thành lập Ban quản trị.

Trong số các chung cư đã thành lập Ban quản trị, 29 chung cư đã mở tài khoản để gửi kinh phí bảo trì. Trong đó, có 20 chung cư đã hoàn tất việc bàn giao kinh phí bảo trì từ chủ đầu tư sang Ban quản trị. Tuy nhiên, vẫn còn 3 chung cư mới chỉ bàn giao một phần kinh phí và 6 chung cư chưa thực hiện bàn giao kinh phí bảo trì. Những vấn đề này cho thấy còn tồn tại nhiều bất cập trong quá trình quản lý và vận hành các chung cư tại Khánh Hòa.

Kiến nghị và biện pháp khắc phục

Qua quá trình kiểm tra, Sở Xây dựng phát hiện một số bất cập nghiêm trọng trong việc quản lý, vận hành các chung cư. Cụ thể, nhiều chủ đầu tư chưa thực hiện mở tài khoản thanh toán tại tổ chức tín dụng đang hoạt động trên địa bàn để nhận kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư đúng thời gian quy định. Một số chủ đầu tư không nộp hoặc nộp không đầy đủ kinh phí bảo trì phần sở hữu chung, thậm chí chưa thông báo đầy đủ thông tin cho Sở Xây dựng về tên tài khoản, số tài khoản đã mở, tên tổ chức tín dụng nơi mở tài khoản và kỳ hạn gửi tiền kinh phí bảo trì.

Để khắc phục những vấn đề này, Sở Xây dựng đã đưa ra các kiến nghị quan trọng. Sở đề nghị UBND yêu cầu các chủ đầu tư nhà chung cư phải thực hiện nghiêm túc việc bàn giao đầy đủ kinh phí bảo trì nhà chung cư đã thu vào tài khoản của Ban quản trị theo đúng quy định. Họ cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư và Ban quản trị trong việc thực hiện Quy chế quản lý vận hành nhà chung cư, bao gồm cả quyền và nghĩa vụ của Ban quản trị và trách nhiệm cụ thể của từng thành viên, kể cả các đại diện của chủ đầu tư trong Ban quản trị.

Kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, ông Trần Hòa Nam đã yêu cầu Sở Xây dựng rà soát lại Quyết định 23, ban hành ngày 10-10-2016 của UBND tỉnh về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh, để tham mưu chỉnh sửa, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế. Ông nhấn mạnh rằng đối với các chung cư đã thành lập Ban quản trị và mở tài khoản nhận kinh phí bảo trì, Sở Xây dựng cần xây dựng kế hoạch kiểm tra để đảm bảo chủ đầu tư đã chuyển toàn bộ kinh phí bảo trì vào tài khoản của Ban quản trị. Cần phải kiểm tra quy chế quản lý vận hành nhà chung cư để xác định xem có vấn đề gì cần điều chỉnh và đánh giá thực trạng sinh sống của cư dân để có biện pháp xử lý kịp thời.

Ông Trần Hòa Nam đi đến kết luận cuộc họp

Ông Trần Hòa Nam đi đến kết luận cuộc họp

Ngoài ra, ông cũng yêu cầu chính quyền cấp xã, phường phải khẩn trương can thiệp trong trường hợp tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu nhưng không đạt được 50% cư dân tham dự. Việc này nhằm đảm bảo tất cả các chung cư đều có thể thành lập Ban quản trị, góp phần vào việc quản lý và vận hành hiệu quả, đảm bảo quyền lợi và nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân.

Nhìn chung, việc quản lý và vận hành các chung cư tại Khánh Hòa đang đối mặt với nhiều thách thức. Những biện pháp và kiến nghị từ Sở Xây dựng và sự chỉ đạo quyết liệt từ UBND tỉnh là cần thiết để giải quyết các bất cập, đảm bảo sự phát triển bền vững và an toàn cho các khu chung cư trên địa bàn.

Việc giải quyết các "vùng xám" trong quản lý và vận hành chung cư đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa cư dân, ban quản lý và chính quyền. Cần có những chính sách rõ ràng, minh bạch cùng với sự giám sát nghiêm ngặt để đảm bảo quyền lợi cho tất cả các bên liên quan. Chỉ khi tất cả cùng chung tay, những bất cập này mới có thể được khắc phục, mang lại môi trường sống an toàn, tiện nghi và bền vững cho cư dân trong các khu chung cư. 


 

0 Comments

Trả lời

Đối Tác