topazsetop-1473664216

Phương pháp xác định chỉ tiêu dân số cho nhà chung cư thương mại tại Hà Nội từ ngày 10/6/2024

Bắt đầu từ ngày 10/6/2024, Hà Nội sẽ áp dụng phương pháp mới để xác định chỉ tiêu dân số cho các dự án nhà chung cư thương mại. Điều này đánh dấu một bước đi quan trọng trong việc quản lý và phát triển đô thị của thành phố, nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống trong các khu đô thị mới.

Quy định phương pháp xác định chỉ tiêu dân số cho nhà chung cư thương mại tại Hà Nội từ ngày 10/6/2024

Ngày 27/5 vừa qua, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 34/2024/QĐ-UBND với nội dung quy định cụ thể về phương pháp xác định chỉ tiêu dân số cho các dự án nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp và một số công trình có lưu trú khác trên địa bàn thành phố. Quyết định này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 10/6/2024.

Theo quy định chi tiết tại Điều 4 của Quyết định 34/2024/QĐ-UBND TP. Hà Nội, phương pháp xác định chỉ tiêu dân số cho các căn hộ thuộc dự án nhà ở thương mại sẽ được áp dụng như sau:

Trong giai đoạn lập quy hoạch chi tiết, quy hoạch tổng mặt bằng, phương án kiến trúc của công trình, dân số cho từng căn hộ nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp sẽ được xác định dựa trên chỉ tiêu 3,6 người/căn hộ hoặc dựa trên cơ cấu phòng ở và diện tích sử dụng căn hộ cụ thể như sau:

- Đối với căn hộ một phòng ngủ có diện tích sử dụng từ 25 m2 đến 45 m2: Xác định 01 người.
- Đối với căn hộ hai phòng ngủ có diện tích sử dụng từ trên 45 m2 đến 70 m2: Xác định 02 người.
- Đối với căn hộ hai phòng ngủ có diện tích sử dụng từ trên 70 m2 đến 100 m2: Xác định 03 người.
- Đối với căn hộ ba phòng ngủ trở lên có diện tích sử dụng từ trên 100 m2 đến 125 m2: Xác định 04 người.
- Đối với căn hộ ba phòng ngủ trở lên có diện tích sử dụng từ 125 m2 trở lên: Xác định 05 người.

Từ ngày 10/6/2024, việc áp dụng phương pháp này sẽ giúp đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong xác định dân số cho các dự án nhà chung cư tại Hà Nội, đồng thời phục vụ cho quá trình phát triển đô thị bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân thành phố.

UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 34/2024/QĐ-UBND với nội dung quy định cụ thể về phương pháp xác định chỉ tiêu dân số cho các dự án nhà chung cư

UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 34/2024/QĐ-UBND với nội dung quy định cụ thể về phương pháp xác định chỉ tiêu dân số cho các dự án nhà chung cư

Tổng chức thực hiện Quyết định 34/2024/QĐ-UBND 

Để thực hiện Quyết định 34/2024/QĐ-UBND của UBND TP. Hà Nội, các đơn vị được phân công theo các nội dung sau đây:

1. Sở Quy hoạch - Kiến trúc:

 • Chịu trách nhiệm tham mưu hỗ trợ UBND Thành phố quản lý nhà nước về lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, đặc biệt là trong việc áp dụng Phương pháp xác định chỉ tiêu dân số cho các loại công trình như nhà chung cư, khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, văn phòng kết hợp lưu trú, căn hộ lưu trú và nhà thương mại liên kế trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
 • Chuẩn bị và trình UBND Thành phố phê duyệt hoặc phê duyệt theo thẩm quyền các quy hoạch chi tiết, quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc của các công trình như nhà chung cư, khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, văn phòng kết hợp lưu trú, căn hộ lưu trú và nhà thương mại liên kế theo quy định tại Quyết định 34/2024/QĐ-UBND TP. Hà Nội.
 • Thực hiện kiểm tra việc thực hiện các quy hoạch và phương án kiến trúc theo thẩm quyền của UBND Thành phố đối với các dự án trong phạm vi huyện.

2. UBND các quận, huyện:

 • Đảm bảo triển khai thực hiện các quy định về Phương pháp xác định chỉ tiêu dân số cho các loại công trình như nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp và một số công trình có lưu trú khác trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
 • Lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ các quy định của các chủ đầu tư trong quá trình đầu tư và sử dụng công trình theo quy hoạch được phê duyệt.
 • Tổng hợp và báo cáo các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện cho Sở Quy hoạch - Kiến trúc để xem xét, chỉ đạo.

3. Các sở, ngành khác của Thành phố:

 • Thực hiện các quy định về Phương pháp xác định chỉ tiêu dân số cho các loại công trình như nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp và một số công trình có lưu trú khác trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
 • Lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ các quy định của các chủ đầu tư trong quá trình đầu tư và sử dụng công trình theo quy hoạch được phê duyệt.
 • Tổng hợp và báo cáo các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện cho Sở Quy hoạch - Kiến trúc để xem xét, chỉ đạo.
 • Thông tin chi tiết về việc triển khai và thực hiện các nội dung trên có trong Quyết định 34/2024/QĐ-UBND TP. Hà Nội.

Diện tích tối thiểu của căn hộ chung cư tại Việt Nam

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà ở chung cư QCVN 04:2021/BXD ban hành kèm theo Thông tư 03/2021/TT-BXD, diện tích tối thiểu của căn hộ chung cư tại Việt Nam quy định như sau:

1. Diện tích sử dụng tối thiểu:

 • Căn hộ chung cư phải có diện tích sử dụng tối thiểu không nhỏ hơn 25m2.
 • Diện tích sử dụng của phòng ngủ trong căn hộ chung cư không được nhỏ hơn 9m2.

2. Tỷ lệ căn hộ có diện tích nhỏ:

 • Đối với dự án nhà ở thương mại, tỷ lệ căn hộ chung cư có diện tích nhỏ hơn 45m2 không được vượt quá 25% tổng số căn hộ chung cư của dự án.

3. Quy định khác:

 • Căn hộ chung cư phải có tối thiểu một phòng ở và một khu vệ sinh.
 • Căn hộ chung cư phải được chiếu sáng tự nhiên.
 • Phòng ngủ phải được thông thoáng và có chiếu sáng tự nhiên.

Việc áp dụng phương pháp mới trong việc xác định chỉ tiêu dân số cho nhà chung cư thương mại tại Hà Nội hứa hẹn sẽ mang lại sự minh bạch và công bằng trong phân bổ các nguồn lực đô thị. Điều này không chỉ góp phần vào sự phát triển bền vững của đô thị mà còn tạo ra môi trường sống tốt hơn cho cư dân. Cùng với sự hướng dẫn chi tiết về phương pháp mới này, các dự án nhà chung cư sẽ được thực hiện một cách hiệu quả và bền vững hơn, mang lại lợi ích lâu dài cho cả cộng đồng và thành phố.

 

 

 

 

0 Comments

Trả lời

Đối Tác