topazsetop-1473664216

Cập nhật mới nhất về phí gửi xe chung cư theo quy định pháp luật

Với sự phát triển không ngừng của các khu đô thị và nhà chung cư, vấn đề quản lý phí gửi xe tại các chung cư ngày càng trở nên quan trọng và được nhiều người dân quan tâm. Việc hiểu rõ các quy định pháp luật hiện hành về phí gửi xe không chỉ giúp cư dân có cái nhìn rõ ràng hơn về quyền lợi và nghĩa vụ của mình mà còn góp phần tạo nên một môi trường sống văn minh, minh bạch và công bằng. Trong bài viết này, SSPM sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về phí gửi xe chung cư theo quy định pháp luật, giúp bạn nắm bắt được những điểm cần lưu ý và đảm bảo quyền lợi của mình trong quá trình sinh sống tại chung cư.

Định nghĩa về nhà chung cư 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Luật Nhà ở 2014, về việc giải thích từ ngữ, có quy định như sau:

Nhà chung cư là một loại nhà ở có từ hai tầng trở lên, trong đó bao gồm nhiều căn hộ và có các lối đi, cầu thang chung. Nhà chung cư được thiết kế với các phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung và hệ thống cơ sở hạ tầng sử dụng chung cho tất cả các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức cư trú tại đó. Nhà chung cư có thể được xây dựng với mục đích chính là để ở hoặc với mục đích sử dụng hỗn hợp vừa để ở vừa để kinh doanh.

Nhà chung cư là một loại nhà ở có từ hai tầng trở lên, trong đó bao gồm nhiều căn hộ và có các lối đi, cầu thang chung

Nhà chung cư là một loại nhà ở có từ hai tầng trở lên, trong đó bao gồm nhiều căn hộ và có các lối đi, cầu thang chung

Thời hạn sử dụng nhà chung cư là bao lâu?

Theo quy định tại Điều 99 Luật Nhà ở 2014, thời hạn sử dụng nhà chung cư được xác định dựa trên cấp công trình xây dựng và kết luận kiểm định chất lượng của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh nơi có nhà chung cư. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ bố trí kinh phí để thực hiện kiểm định chất lượng nhà ở.

Cụ thể, khi nhà chung cư hết niên hạn sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ, không đảm bảo an toàn cho người sử dụng, cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh sẽ tổ chức kiểm định chất lượng công trình nhà chung cư này và xử lý như sau:

  1. Nếu nhà chung cư còn đảm bảo chất lượng và an toàn: Chủ sở hữu được tiếp tục sử dụng theo thời hạn ghi trong kết luận kiểm định, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 110 của Luật Nhà ở.

  2. Nếu nhà chung cư bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ: Cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh sẽ ban hành kết luận kiểm định chất lượng và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để thông báo bằng văn bản cho chủ sở hữu nhà ở. Nội dung thông báo phải được công khai trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân và cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh, cũng như trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.

Chủ sở hữu nhà chung cư có trách nhiệm phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư mới hoặc bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền để phá dỡ và xây dựng công trình khác. Việc xử lý nhà chung cư và quyền sử dụng đất có nhà chung cư sẽ được thực hiện theo các quy định như sau:

  1. Nếu khu đất có nhà chung cư vẫn phù hợp với quy hoạch xây dựng nhà ở: Chủ sở hữu được cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư mới theo quy định.

  2. Nếu khu đất có nhà chung cư không còn phù hợp với quy hoạch xây dựng nhà ở: Chủ sở hữu nhà chung cư phải bàn giao lại nhà chung cư này cho cơ quan có thẩm quyền để phá dỡ và xây dựng công trình khác theo quy hoạch được duyệt.

  3. Nếu chủ sở hữu nhà chung cư không chấp hành việc phá dỡ hoặc không bàn giao nhà ở: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ quyết định cưỡng chế phá dỡ hoặc cưỡng chế di chuyển để bàn giao nhà ở.

  4. Việc giải quyết chỗ ở cho các chủ sở hữu có nhà chung cư bị phá dỡ: Sẽ được thực hiện theo quy định tại Điều 116 của Luật Nhà ở. Trường hợp phá dỡ để xây dựng lại nhà chung cư, các chủ sở hữu được tiếp tục thực hiện quyền sử dụng đất có nhà chung cư đó. Trường hợp phá dỡ để xây dựng công trình khác, việc xử lý quyền sử dụng đất có nhà chung cư này sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Như vậy, thời hạn sử dụng nhà chung cư phụ thuộc vào cấp công trình xây dựng và kết quả kiểm định chất lượng của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh.

Mức phí trông giữ xe tại chung cư theo quy định của pháp luật

Mức phí trông giữ xe tại chung cư được quy định cụ thể tại Điều 24 Luật Phí và Lệ Phí 2015. Theo quy định này, phí trông giữ xe và dịch vụ trông giữ xe nằm trong danh mục phí, lệ phí được thực hiện theo cơ chế giá do Nhà nước định giá.

Căn cứ theo quy định này, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố có thẩm quyền quy định về mức phí giữ xe, nhưng chỉ đưa ra khung giá tối thiểu và tối đa, chứ không ấn định một mức giá cụ thể.

Phí trông giữ tại chung cư không ấn định ở mức giá cụ thể

Phí trông giữ tại chung cư không ấn định ở mức giá cụ thể

Bên cạnh đó, khoản 2 Điều 106 Luật Nhà ở 2014 quy định về giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư, trong đó nêu rõ:

Giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư không bao gồm chi phí bảo trì phần sở hữu chung, chi phí trông giữ xe, chi phí sử dụng nhiên liệu, năng lượng, nước sinh hoạt, dịch vụ truyền hình, thông tin liên lạc và các chi phí dịch vụ khác phục vụ cho việc sử dụng riêng của chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư.

Do đó, giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư không bao gồm chi phí trông giữ xe.

Theo mẫu hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư, ban quản trị nhà chung cư hoặc người đại diện quản lý nhà chung cư có trách nhiệm ký hợp đồng dịch vụ với các nhà thầu, bao gồm cả dịch vụ giữ xe.

Trong trường hợp mua chỗ để xe trong chung cư, người mua phải trả phí trông giữ xe theo thỏa thuận với nhà cung cấp dịch vụ.

Như vậy, hiện nay chưa có quy định về mức giá cụ thể đối với phí trông giữ xe tại chung cư. Tuy nhiên, mức phí này sẽ do ban quản trị nhà chung cư thỏa thuận trong hợp đồng cung cấp dịch vụ với nhà thầu, nhưng không được vượt quá mức tối thiểu và tối đa do từng địa phương quy định.

Việc nắm rõ các quy định pháp luật về phí gửi xe tại chung cư là rất cần thiết để mỗi cư dân có thể bảo vệ quyền lợi của mình một cách hợp lý và chính đáng. Thông qua những cập nhật mới nhất về phí gửi xe chung cư mà SSPM đã trình bày, hy vọng rằng bạn đã có thêm những thông tin hữu ích và cần thiết để áp dụng trong thực tế. Hãy luôn theo dõi và tuân thủ các quy định pháp luật để cùng xây dựng một cộng đồng sống văn minh.

 

 

 

0 Comments

Trả lời

Đối Tác