DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN TẠI SSPM

Tại SSPM, chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ phát triển liên quan đến quản lý và vận hành bất động sản, nhằm đảm bảo rằng tài sản của bạn được duy trì và phát triển một cách tối ưu. Dưới đây là một số dịch vụ mà SSPM hiện đang cung cấp:

  1. Quản lý - Vận hành bất động sản

  2. Tư vấn quản lý bất động sản

  3. Bảo trì, bảo dưỡng công trình xây dựng

  4. Vệ sinh công nghiệp

  5. Chăm sóc cây xanh - cảnh quan

Đối Tác