BỘ PHẬN KẾ TOÁN - CSKH: MINH BẠCH VÀ TẬN TÂM

Bộ phận Kế toán - CSKH tại Công ty Quản lý Bất động sản SSPM đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc duy trì sự minh bạch và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng. Với sứ mệnh là đảm bảo tính chính xác và sự xác thực trong mọi giao dịch tài chính, bộ phận Kế toán của SSPM trở thành một phần không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh của công ty.

Ngoài ra, bộ phận CSKH của SSPM cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng. Đội ngũ CSKH tận dụng kinh nghiệm và hiểu biết sâu rộng về lĩnh vực bất động sản không chỉ giúp khách hàng giải quyết các vấn đề phát sinh mà còn đưa ra những giải pháp tối ưu nhất để đáp ứng nhu cầu của họ.

Đối Tác