• Đội ngũ công nhân được huấn luyện theo tiêu chuẩn nội bộ, trang bị bảo hộ đầy đủ;
  • Trang bị máy móc đáp ứng nhu cầu công việc;
  • Sử dụng hóa chất có xuất xứ rõ ràng, chứng nhận chất lượng đầy đủ;
  • Cam kết về chất lượng dịch vụ rõ ràng trong hợp đồng.

 

Đối Tác