Quản Lý Rủi Ro.

Không gian làm việc tại các tòa cao ốc ngày càng mang lại sự thoải mái với các đầy đủ tiện nghi, tiện ích nhưng cũng ẩn chứa một số rủi ro như: cháy, nổ, động đất, trộm cắp, khủng bố… Để khách hàng làm việc và chủ đầu tư thực sự an tâm về môi trường làm việc, cũng như sự đầu tư của mình, dịch vụ quản lý rủi ro của SSPM giúp cho tòa nhà chung cư luôn duy trì các khoản bảo hiểm cần thiết.

  • Hàng năm xem xét đầy đủ các khoản bảo hiểm
  • Tư vấn cho khách thuê về các khoản bảo hiểm cần thiết
  • Yêu cầu bảo hiểm gửi các bản đề xuất hàng năm (RFP), sau đó xem xét và lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ.
  • Duy trì giấy chứng nhận bảo hiểm cho khách thuê
  • Duy trì giấy chứng nhận bảo hiểm cho các nhà thầu dịch vụ.

Đảm bảo công tác quản lý không xảy ra các vụ kiện cáo hay tranh chấp

Quản lý rủi ro không chỉ dừng lại ở nhiệm vụ bảo vệ tài sản, mà cần hạn chế rủi ro về về tài chính, luật pháp có thể cho Bất động sản đó. Chúng tôi sẽ hỗ trợ các chủ đầu tư trong việc theo dõi, kiểm soát tài sản nhằm gia tăng giá trị tài sản và giúp các nhà đầu tư bất động sản không phải bận tâm về những rủi ro có thể xảy ra với cao ốc của mình.

Đối Tác