Quản Lý kỹ Thuật

Mục tiêu tiên quyết của chúng tôi trong việc quản lý hệ thống kỹ thuật tòa nhà là giảm thiểu rủi ro, chi phí và tiêu chuẩn hóa quy trình vận hành, bảo trì nhằm nâng cao chất lượng, an toàn cho hệ thống thiết bị của chủ đầu tư cũng như đem lại sự hài lòng khách hàng.

Danh mục các loại hình bất động sản mà chúng tôi tham gia quản lý hệ thống thiết bị kỹ thuật rất đa dạng, từ tòa nhà  lớn như chung cư, cao ốc văn phòng, các khu tổ hợp, trung tâm thương mại cho đến  các hệ thống vừa và nhỏ khác.

Đội ngũ chuyên gia kỹ thuật của SSPM sẽ tiến hành lập các chương trình vận hành và bảo trì riêng cho từng hệ thống kỹ thuật tòa nhà nhằm đáp ứng mục tiêu kinh doanh của khách hàng. Chương trình có thể bao gồm:

  • Thiết lập, quản lý và tuân thủ theo các hợp đồng bảo trì
  • Xem xét các vấn đề liên quan đến quản lý nhà thầu
  • Đánh giá rủi ro hệ thống kỹ thuật
  • Quản lý, lập báo cáo về các chương trình vận hành của tòa nhà
  • Quản lý năng lượng và tiêu thụ nước
  • Quản lý giám sát việc lắp đặt các trang thiết bị nội thất trong tòa nhà.
  • Quản lý tài chính
  • Cung cấp các dịch vụ kỹ thuật trong trường hợp đặc biệt
  • Tham gia các công tác bảo trì thường xuyên và bảo trì ngăn ngừa.

Ngoài ra, SSPM sẽ quản lý các nhà thầu tham gia bảo trì các hệ thống kỹ thuật và dịch vụ khác của tòa nhà. Trong trường hợp cần thiết SSPM sẽ chuẩn bị tài liệu thầu, gọi thầu, đánh giá và báo cáo về hồ sơ dự thầu nhằm đề xuất và quản lý nhà thầu một cách hiệu quả. Các nhà thầu của chúng tôi được theo dõi và đánh giá định kỳ nhằm đảm bảo dịch vụ  cung cấp đến khách hàng được duy trì ở mức độ tốt nhất tại mọi thời điểm.

Đối Tác